به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

جلسه اِن اِی- حسین دارنده- ثروت و فراوانی

جلسه اِن اِی- حسین دارنده- ثروت و فراوانی جلسه اِن اِی با سخنرانی آقای حسین دارنده موضوع بحث فراوانی و ثروت.  در سال ۱۹۲۹ ادوین هابل ستاره شناس بزرگ، کشف عظیمی کرد. او با تلسکوپش ثابت کرد که جهان و کهکشان‌ها ستاره‌ها و همه و همۀ اجرام آسمانی در حال دور شدن از کهکشان ما هستند. او ثابت کرد که […]