به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

احساس گناه_سمینار_حسین دارنده

احساس گناه_سمینار_حسین دارنده احساسِ گناه یعنی انسان برای هر کاری که در زندگی‌اش انجام داده یا نداده است خود را سرزنش کند و آن کار را اشتباه از سمت خود فرض کند و همیشه خود را بابت آن کار کرده یا نکرده مقصر بداند و اکثر اوقات در افسردگی و خودخوری به سر ببرد. در […]