اثرات شادی بر زندگی ما _ حسین دارنده

سیستم بدن ما طوری طراحی شده است که 99 درصد بیماری‌ها را می‌تواند خودش درمان کند؛ منتها ما باید خودمان با روح‌ و جسم‌مان در سازگاری کامل باشیم و آن زمان است که تمام سلول‌های بدن‌مان مانند سربازی یک دستورِ واحد را اجرا می‌کنند و برای آرام شدن جسم‌مان فعالیت می‌کنند، چون سلول‌های بدن فقط […]