چطور بر ترسمان غلبه کنیم؟ تصویری

چطور بر ترسمان غلبه کنیم؟ : ترس در موقعیت‌های دیگری از زندگی هم سراغ انسان می‌آید؛ مثلاً ترس از این موضوع که اگر به آن خانم پیشنهاد ازدواج بدهم چه می‌شود؟ ترس از این‌که اگر در شرکتم تقاضای وام کنم و جواب رد بشنوم چه می‌شود؟ ترس از این‌که اگر آن کار را انجام دهم؛ ولی […]