به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

قدرت عشق _ جلسه استاد حسین دارنده

قدرت عشق _ جلسه استاد حسین دارنده قدرت عشق _ جلسه استاد حسین دارنده. من معتقدم ما انسان‌ها بدون دلیل به دنیا نیامده‌ایم. حتماً علتی داشته است که اینجا هستیم. پس بیاییم این علت را اثبات کرده و آن را به دیگران نشان دهیم. باورکنید انسان‌ها محتاج لبخند، کلام مثبت، انرژی و حتی دست یاری […]