به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

تو خیلی بزرگی _حسین دارنده

تو خیلی بزرگی _حسین دارنده چند سال پیش یکی از دوستانم فیلمی از سیلوستر استالونه بازیگر مشهور سینما به اسم راکی را به من برای تماشا معرفی کرد و من وقتی آن فیلم را دیدم بعد از اتمام فیلم پیش خودم گفتم چه فیلم سرد و بی هیجانی بود. و واقعا هم همینطور بود چون […]