به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

مقایسه کردن خود با دیگران – حسین دارنده

مقایسه کردن خود با دیگران – حسین دارنده امروزه به یک نتیجه کلّی رسیده‌ام و آن این است: انسان‌هایی که ما امروزه می‌بینیم که بهترین خانه و زندگی را دارند حالا به‌جز عدّه‌ای که از راه‌های غیرقانونی و یا شانسی پولدار شده‌اند، مابقی زحمت کشیده‌اند و صبر کرده‌اند؛ و وقتی انسان این‌چنین دیدگاهی را راجع […]