به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

جملات آقای حسین دارنده

سخت ترین کار در دعا این است که دعایت را به خدا بسپاری و به خدا بگویی: خودت هر طور صَلاح میدانی.

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو