به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

احساس گناه_سمینار_حسین دارنده

احساس گناه_سمینار_حسین دارنده احساسِ گناه یعنی انسان برای هر کاری که در زندگی‌اش انجام داده یا نداده است خود را سرزنش کند و آن کار را اشتباه از سمت خود فرض کند و همیشه خود را بابت آن کار کرده یا نکرده مقصر بداند و اکثر اوقات در افسردگی و خودخوری به سر ببرد. در […]

علت و عوارض ترس از خدا – سخنران، حسین دارنده

علت و عوارض ترس از خدا – سخنران، حسین دارنده علت و عوارض ترس از خدا – سخنران، حسین دارنده – یکی از بزرگ‌ترین نشانۀ انسان‌هایی که ترسِ از خدا دارند حال و احوال تلخ‌شان است این افراد اکثر اوقات تنهایی راه به جمع ترجیح می‌دهند و بسیار افسرده و غمگین هستند خودخوری می‌کنند و بیشترِ روز را […]