به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

از درد و مشکلات درس بگیر _ جلسه آقای حسین دارنده

حضرت مولانا دو بیتِ بسیار زیبا و تعمق برانگیز در این مورد دارد ایشان میفرمایند: «ازکَرَم دان اینکه می‌ترساندتتا به مٌلک ایمنی بنشاندت»«گَر قضا پوشد سیه همون شبتهم قضا دستت بگیرد عاقبت» از درد و مشکلات درس بگیر _ جلسه آقای حسین دارنده – این دو بیت از حضرت مولانا برای درد و مشکلات سروده […]