به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

کودکان بهترین آموزگارند توضیح حسین دارنده

کودکان بهترین آموزگارند توضیح حسین دارنده کودکان بهترین آموزگارند توضیح حسین دارنده: کودکان بهترین آموزگاران ما در رسیدن به آرزوها هستند فقط کافی‌ است کمی فکر کنید آن زمان می‌بینید که اوّل از همه آن‌ها بی‌نهایت انرژی دارند و برای رسیدن به هدف، انرژی جز اولین فاکتور بود‌ دوم این‌که کودکان بسیار سؤال می‌کنند؛یعنی قانون […]