کودکان بهترین آموزگارند توضیح حسین دارنده

کودکان بهترین آموزگارند توضیح حسین دارنده: کودکان بهترین آموزگاران ما در رسیدن به آرزوها هستند فقط کافی‌ است کمی فکر کنید آن زمان می‌بینید که اوّل از همه آن‌ها بی‌نهایت انرژی دارند و برای رسیدن به هدف، انرژی جز اولین فاکتور بود‌ دوم این‌که کودکان بسیار سؤال می‌کنند؛یعنی قانون سؤال را ناخودآگاه اجرا می‌کنند آن‌ها […]