از درد و مشکلات درس بگیر- حسین دارنده

از درد و مشکلات درس بگیر- حسین دارنده حضرت مولانا دو بیتِ بسیار زیبا و تعمق برانگیز در این مورد دارد ایشان میفرمایند:            «ازکَرَم دان اینکه می‌ترساندت  –  تا به مٌلک ایمنی بنشاندت»           «گَر قضا پوشد سیه همون شبت  –  هم قضا دستت بگیرد عاقبت» این دو بیت از حضرت مولانا شاهکارِ مثنوی معنوی […]