به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

تاثیرات افراط

افراط مخربت ترین سلاح مخفی انسان است که فقط خود انسان را نشانه میگیرد. بزرگترین ضربه ای که افراط به انسان میزند از کار انداختن عقل سلیم اوست