به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

قانون قدرت سوال چیست؟

قانون قدرت سوال چیست؟ قدرت سوال قدرتمند ترین روشی که انسان می تواند از طریق آن به خواسته و آرزوهایش برسد اجرایی کردن قانون سوال است ما با سؤال از خودمان به جواب می‌رسیم در واقع جواب از یک طریقی به ما داده می‌شود؛ مثل فکر، ایده،  فضای مجازی، تلویزیون، خواب، دوست و آشنا و […]