به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

از درد و مشکلات درس بگیر- حسین دارنده

از درد و مشکلات درس بگیر- حسین دارنده حضرت مولانا دو بیتِ بسیار زیبا و تعمق برانگیز در این مورد دارد ایشان«ازکَرَم دان اینکه می‌ترساندتتا به مٌلک ایمنی بنشاندت»گَر قضا پوشد سیه همون شبتهم قضا دستت بگیرد عاقبت» این دو بیت از حضرت مولانا شاهکارِ مثنوی معنوی ایشان است و بسیار تامل برانگیز است و […]