پالایش و تخلیه روح

پالایش و تخلیه روح : تا به حال دقت کرده اید وقتی به شهربازی می روید و یکی از وسایل پر هیجان شهربازی را استفاده می کنید احساسی که بعد از آن سراغتان می آید چقدر آرام است؟ در واقع شما احساس سبکی می کنید دقیقا این عمل یعنی پالایش، آن هم به بهترین نحو […]