به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

تمرین فکری چیست؟تاثیر آن برسلامت روان

تمرین فکری چیست؟تاثیر آن برسلامت روان

تمرین فکری چیست؟تاثیر آن برسلامت روان،گاهی حس می‌کنیم سوار اتومبیلی شده‌ایم که افکارمان پشت فرمان آن نشسته‌اند و ما را به هرجا که می‌خواهند می‌برند. افکار می‌توانند روی احساسات و تصمیم‌های ما اثر بگذارند. شب‌ها ما را بیدار نگه دارند و موجب شوند که درباره خودمان چیزهایی را باور کنیم که حقیقت ندارند. گاهی حس […]