به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

چرا پیشرفت نمیکنم؟

.چرا پیشرفت نمی‌کنم؟ جیم ران حرف خیلی قشنگی میزنه💥اگر دیدی امروزه کسی بر سکوی موفقیت ایستاده بدون در لحظه‌ای و جایی تصمیمی شجاعانه گرفته👏👏 همه ما انسانها خواسته ها و آرزوهای زیادی داریم دوست داریم به ثروت برسیم دوست داریم به شهرت برسیم ولی این سوال رو از خودمون نپرسیدیم که برای اون هدفمون آیا […]