به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

تاثیر اخبار مثبت و منفی بر زندگی

تاثیر اخبار مثبت و منفی بر زندگی تاثیر اخبار مثبت و منفی بر زندگی : تا به حال دقّت کرده‌اید چرا ما به سمت اخبار گرایش داریم؟ من علّتش را می‌دانم، ذهن ناهوشیار ما که به آن ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناخودآگاه هم می‌گویند بسیار بسیار پرقدرت‌تر از ذهن آگاه ماست و وظیفۀ اصلی‌اش این […]