تمرین فکری چیست؟تاثیر آن برسلامت روان

تمرین فکری چیست؟تاثیر آن برسلامت روان

تمرین فکری چیست؟تاثیر آن برسلامت روان،گاهی حس می‌کنیم سوار اتومبیلی شده‌ایم که افکارمان پشت فرمان آن نشسته‌اند و ما را به هرجا که می‌خواهند می‌برند. افکار می‌توانند روی احساسات و تصمیم‌های ما اثر بگذارند. شب‌ها ما را بیدار نگه دارند و موجب شوند که درباره خودمان چیزهایی را باور کنیم که حقیقت ندارند. گاهی حس […]