به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

قوانین جهان هستی

.قوانین جهان هستی الگوریتم اینستاگرام طوری طراحی شده که شما به هر چیزی توی اینستاگرام توجه بکنی نگاه بکنی توی پیج شما و برای شخص شما بیشتر میشه یعنی چی؟ یعنی اگر شما به خودروها به ماشینها توی فیلمهای اینستاگرام توجه بکنی، اینستاگرام میگه تو از این فیلمها از این فیلمهای ماشین رو بیشتر دوست […]