به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

عواقب نفرین کردن

نفرین تلاش انسان ناتوان است. عواقب نفرین کردن: یکی از چیزهایی که متاسفانه در کشورهای جهان سوم به شدت دیده میشه نفرین کردن درصورتی که تمام این نفرینها برمیگرده به سوی زندگی خودمون کسی که دیگران رو نفرین میکنه، تمام زندگی خودش پر از بدبختی پر از بیماری پر از مصیبته پر از درده چون […]