به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

چطور تبدیل به یک قهرمان شویم؟

کدام ویژگی اخلاقی و رفتاری است که از فرد، شمایل قهرمان را می‌سازد؟ آیا پاسخی برای سوال چگونه قهرمان شویم وجود دارد؟ مطالعات علمی حاکی از آن است که رفتار قهرمان‌گونه، بسته به زاویه نگاه و تعریف، متفاوت‌ است. در سال ۲۰۱۸ مقاله‌ای منتشر شد که نشان می‌داد افرادی که دست‌کم یک بار دست به […]