به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

جمله ای از ویلیامز جیمز

ویلیامز جیمز : خداوند گناهان تورا میبخشد ولی افکار تو تورو نمیبخشه👏👏👏 افکار ماست که آینده و زندگی مارا میسازد👌 انسان اگر در زندگی افکار منفی داشته باشد و در آن افکار ماندگار شود زندگی‌اش هم به تباهی و سیاهی کشیده میشود.😔 شدیدا مراقب افکار خود باشید چون ذهن با کسی شوخی ندارد💥 برای شنیدن […]