به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

تقدیر و تدبیر – حسین دارنده

تقدیر و تدبیر – حسین دارنده: اصولا یکی از اصلی‌ترین دلایلی که انسانها فکر میکنند حتما باید جای خود و موقعیت و مکان خود را تعویض کنند تا به خوشبختی و خوشحالی برسند این موضوع است که فکر میکنند خوشبختی در پولِ زیاد، محیط، زندگی عالی و مال و منال است این دیدگاه تا حدودی […]