به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

چرا کارت را شروع نمیکنی؟

چرا کارت را شروع نمیکنی؟ همیشه در گوشۀ ذهن‌تان این را بسپارید که جهان در حال رشد و بزرگ‌تر شدن است و دوست دارد که مثل خودش شما هم رشد کنید؛ چون شما جز و شاخه‌ای از کائنات هستید؛ پس رشد شما جزئی از خواستۀ کائنات است. باید با تمام وجود باور کنید که جهان […]