به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

نگاه گاندی به دنیا_توضیح حسین دارنده

نگاه گاندی به دنیا_توضیح حسین دارنده مهاتما گاندی رهبر بزرگ هند در زمان مرگش مطالبی را یادداشت کرد که بسیار زیبا و آموزنده است. او معتقد بود ۷ نیاز انسانی بدون ۷ مکملش، نابود کننده بشر خواهند بود. او اعتقاد داشت:ثروت بدون زحمت نابود کننده است دانش بدون شخصیت ارزشی نداردعلم بدون انسانیت فاجعه استسیاست بدون شرافت درست نیستلذت بدون […]