به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

به وبسایت رسمی حسین دارنده خوش آمدید

چرا کارت را شروع نمیکنی؟

چرا کارت را شروع نمیکنی؟ همیشه در گوشۀ ذهن‌تان این را بسپارید که جهان در حال رشد و بزرگ‌تر شدن است و دوست دارد که مثل خودش شما هم رشد کنید؛ چون شما جز و شاخه‌ای از کائنات هستید؛ پس رشد شما جزئی از خواستۀ کائنات است. باید با تمام وجود باور کنید که جهان […]

چطور مثل آدم های شاد باشیم؟

حتما برای شما هم پیش آمده که در جمعی قرار گرفتید و توجه‌تان به سمت خوش‌خنده‌ترین فرد جمع جلب شده است. احتمالا پیش خودتان او را یک فرد مهربان، سرزنده و موفق یافته‌اید و فکر کرده‌اید که خودتان چرا شاد نیستید؟ اگر جزو آدم های شاد نیستید و دوست دارید برای داشتن زندگی شادتر، در تفکر و رفتار خود […]